Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα Αφάντου.

''Οι στόχοι κερδίζονται με δουλειά'', δηλώνει ο Περιφερειάρχης.

Η κατασκευή της νέας γέφυρας ολοκληρώθηκε σε διάστημα μόλις 17 μηνών, με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου να παραμένει σε κυκλοφορία και στις δύο θερινές περιόδους, 2017 και 2018

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη κυκλοφορία χθες, Παρασκευή, η νέα γέφυρα Αφάντου, ένα δύσκολο από τεχνικής απόψεως έργο, που απετέλεσε και ένα μεγάλο “στοίχημα” για την περιφερειακή αρχή, η οποία είχε θέσει στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή του, με την μικρότερη όχληση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού και με τον κεντρικό οδικό άξονα της Ρόδου, την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, να παραμένει ανοιχτός στην κυκλοφορία τόσο κατά την θερινή περίοδο του 2017, όσο και την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Η Περιφερειακή αρχή κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα, με σεβασμό στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και στον προϋπολογισμό. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 με την αποκαθήλωση της παλαιάς γέφυρας που είχε κριθεί επικίνδυνη και έπρεπε να αποκατασταθεί. Η κατεδάφιση και απομάκρυνση της παλιάς γέφυρας διήρκεσε μόλις 48 ώρες. Η νέα γέφυρα Αφάντου ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Μάρτιο του 2017, με την Περιφερειακή Αρχή να έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου, παράλληλα με την ελάχιστη δυνατή όχληση της κυκλοφοριακής ροής. Συνέχεια 

 

image_print