Η ομόφωνη   εκλογή του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Νήσων CPMR, αποτελεί μια αναγνώριση της  προσπάθειας που καταβλήθηκε στο χρονικό διάστημα που σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής  αγωνίστηκε ούτως ώστε να ακουστούν  στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, οι φωνές των νησιωτικών περιφερειών.

 

              Στα πλαίσια της κινητοποίησης των Αρχών των νησιωτικών  Περιφερειών   σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιέστηκαν  τα όργανα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάρτιζαν τους νέους άξονες της Πολιτικής Συνοχής  ώστε η κατανομή των κοινοτικών πόρων να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών μας που αντιμετωπίζουν λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους.

 

            Τόσο για κάθε νησιωτική Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, όσο και για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με τις σημαντικές ιδιαιτερότητες  σε γεωγραφικό, δημογραφικό και οικονομικό επίπεδο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση των δεικτών που καθορίζουν την κατανομή των κοινοτικών πόρων. Εκτός από το κατά κεφαλή ΑΕΠ και το ποσοστό της ανεργίας, η Επιτροπή Νήσων της CPMR εισηγείται την χρήση επιπλέον δεικτών, και εν ανάγκη τη δημιουργία νέων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται  ακριβέστερα στη νησιωτική πραγματικότητα.

 

            Επιπλέον αυτών, σε  στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Νήσων της CPMR σχεδιάζει να καταθέσει  προτάσεις για διάφορους τομείς όπως: την  βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη ενεργειακή πολιτική, και διαχείριση απορριμμάτων, οι οποίες και θα ενισχύσουν αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης.

 

Επίσης, αποφασίστηκε να σχεδιαστούν δράσεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα νησιά όπως οι μεταφορές, υγεία η απασχόληση, η κοινωνική μέριμνα καθώς η γεωργία, αλιεία και η θαλάσσια πολιτική. Τα θέματα αυτά θα βρεθούν  στο επίκεντρο των συζητήσεων της νέας ηγεσία της CPMR.

 

Τέλος, προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. 

image_print