Από το Γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη ανακοινώθηκε ότι, Ολοκληρώθηκε και Πιστοποιήθηκε η Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας των παρακάτω Επενδυτικών Σχεδίων, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και υλοποιήθηκαν σε νησιά των Κυκλάδων:

 

Ολοκλήρωση & Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 / Έναρξη λειτουργίας Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011