Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες  του διαγωνισμού της Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με τίτλο «Έργο Αποκατάστασης Όψεων Κτηρίου Ταχυδρομείου Ρόδου».

Το έργο αφορά την συντήρηση του κτηρίου του Ταχυδρομείου Ρόδου στο οποίο στεγάζεται η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου.

 

Προσωρινός ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Ρεήσης Ηλίας & ΣΙΑ Ε.Ε.

image_print