Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσης του  νέου βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου.

Κατόπιν της έγκρισης, εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της Κω, μέσα από μια υπερσύγχρονη δομή, που θα πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Το έργο «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω», με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου,  έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 587.000,00 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην Αποπεράτωση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού  στην πόλη της Κω, στην περιοχή Αγία Μαρίνα, συνολικής επιφάνειας δόμησης 360,30τ.μ., ο οποίος θα έχει τμήμα βρεφών από 8 μηνών και τμήματα νηπίων από 2,5 ετών μέχρι την βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δυναμικότητας 6 βρεφών και 35 νηπίων αντίστοιχα. Με την αποπεράτωση του βρεφονηπιακού σταθμού εξαλείφεται ένα σημαντικό κενό στις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόνοιας της περιοχής και αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες και σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης.

Το έργο έχει σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών με την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, εκτός του κέντρου της πόλης, καλύπτοντας τις ανάγκες των οικογενειών που ζουν στις γύρω περιοχές και συμβάλλοντας στην

κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Η κατασκευή του εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους του βρεφονηπιακού σταθμού, με κατάλληλα διαμορφωμένες ράμπες, ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής για ασφαλή και αυτόνομη χρήση των υποδομών και των υπηρεσιών από εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με αναπηρία.

 

image_print