Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε την υπογραφή των συμβάσεων

Με γνώμονα την ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης των υποδομών υγείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων τους,  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση της υπογραφής των συμβάσεων με τους αναδόχους του  έργου «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου», συνολικού προϋπολογισμού 706.000 €.

Με την έγκριση των σχεδίων σύμβασης από την ΕΥΔ, ξεκινά ο εξοπλισμός  του Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»,  με σύγχρονα μηχανήματα και συγκεκριμένα, με τράπεζα γενικής χειρουργικής, με πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα, με φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, με τομογραφία οπτικού νεύρου OCT και laser λιθοτριψίας HOLMIUM-YAG. Περιλαμβάνονται επίσης οι υποδομές ενσύρματης και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, αναβάθμισης και ασφάλειας δικτύου και δεδομένων, καθώς και αποθήκευσης δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα (λογισμικό) και λοιπόν εξοπλισμός, αναγκαίος για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, καθώς και εκπαίδευση – πιλοτική λειτουργία.

Το εν λόγω έργο “Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου”, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τον Ιούνιο του 2017, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, θέσαμε σε προτεραιότητα την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο Νότιο Αιγαίο.

Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτήσαμε την αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού και ασθενοφόρων, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόσαμε την χορήγηση επιδόματος στους γιατρούς που έρχονται να υπηρετήσουν στο Νότιο Αιγαίο, παρέχοντας ένα σημαντικό κίνητρο για την στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νησιών μας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, εκτός από το παραπάνω έργο, στο στάδιο αξιολόγησης προσφορών βρίσκεται το έργο «Αναβάθμιση υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Σύρου» (προϋπολογισμού 380.000 ευρώ), ενώ αναμένονται προς προέγκριση: 1) το σχέδιο σύμβασης για το υποέργο «Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες» (προϋπολογισμού 72.000 ευρώ) και 2) η διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου» (συνολικού προϋπολογισμού 436.500 ευρώ).

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια μας να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολύπαθο τομέα της Υγείας στα νησιά μας, τα οποία δεν είναι μόνο προορισμοί θερινών διακοπών, αλλά ζωντανές κοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.