Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Μεγίστη , με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου, προϋπολογισμού 0,7 εκατ. ευρώ,   στο πλαίσιο της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής εκστρατείας στην ιστορία του Νοτίου Αιγαίου

Γιώργος Χατζημάρκος: «Η Περιφέρεια μας ποτέ δεν κρύφτηκε από αρμοδιότητα. Και αυτό το έργο δεν το χρηματοδοτούμε μόνο. Το ωριμάζουμε, το εντάσσουμε, το δημοπρατούμε, το επιβλέπουμε, το υλοποιούμε για λογαριασμό του Δήμου Μεγίστης και του το παραδίδουμε»

——————————————————————————-

Στην μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκστρατεία στην ιστορία του Νοτίου Αιγαίου, εξελίσσεται ο αγώνας της Περιφέρειας , προκειμένου τα νησιά να γυρίσουν σελίδα στην περιβαλλοντική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μέσα από ένα σχέδιο ολιστικό, με παρεμβάσεις ουσιαστικές και καθοριστικές.

Μετά την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης  του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερέων αποβλήτων της Αμοργού και της Αντιπάρου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε και την απόφαση ένταξης στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 αντίστοιχων έργων και για τον Δήμο Μεγίστης.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης  «Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγίστης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής».  

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 704.722,88 ευρώ.  Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Σχετικά με την ένταξη του έργου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

"Ενα ακόμα έργο, στο Καστελλόριζο αυτή την φορά, όπου μέσω του ΕΣΠΑ 2014 -2020 χρηματοδοτούμε τις υποδομές και τον εξοπλισμό του νησιού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων του, με το ποσό των 704.722,88 €.

Σταθμός Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδα Κομποστοποίησης, Εξοπλισμός Περισυλλογής Βιοποβλήτων, Πράσινο Σημείο και ό,τι χρειάζεται για να γυρίσει σελίδα στην περιβαλλοντική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και το Καστελλόριζό μας.

Ο αγώνας για το ζήτημα αυτό σε όλα τα νησιά μας, έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκστρατεία της ιστορίας τους. Με καθημερινή πρόοδο, αφού το σχέδιο είναι ολιστικό και οι παρεμβάσεις ουσιαστικές και καθοριστικές. Όταν τελειώσουμε με την κατασκευή των υποδομών που καθημερινά σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε, δημοπρατούμε, υλοποιούμε ή παραδίδουμε, σε όλα τα νησιά μας, θα έχουμε γυρίσει την σελίδα αυτή, οριστικά. Και αυτό το έργο δεν το χρηματοδοτούμε μόνο. Το ωριμάζουμε, το εντάσσουμε, το δημοπρατούμε, το επιβλέπουμε, το υλοποιούμε για λογαριασμό του Δήμου Μεγίστης και του το παραδίδουμε.

Αυτό, γιατί η Περιφέρεια μας ποτέ δεν κρύφτηκε από αρμοδιότητα. Ποτέ.

Αλλά, στην χώρα που δεν ισχύει όχι μόνο το αυτονόητο αλλά και το προφανές, η δουλειά που χρειάζεται να γίνει δεν είναι μόνο τεχνικής ή δημοσιονομικής φύσεως".

Το έργο αφορά σε:

1. Εκπόνηση μελετών και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

– Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης των υποδομών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.), του Πράσινου Σημείου Γειτονιάς (Π.Σ.) και της Μονάδας Κομποστοποίησης

– Τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού των Π.Σ., Σ.Μ.Α.Υ και Μονάδας Κομποστοποίησης, του εξοπλισμού συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, βιοαποβλήτων και των οικιακών κομποστοποιητών.

2. Κατασκευή Υποδομών ΣΜΑΥ, Μονάδα Κομποστοποίησης και ΠΣ.

– Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.).

– Κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Κομποστοποίησης, στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α.Υ.

– Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γειτονιάς, σε δημοτικό οικόπεδο εντός του οικισμού.

 

– Εξοπλισμός:

Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής

Κλαδοτεμαχιστής

Δεματοποιητής ανακυκλώσιμων υλικών

Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα

6 απορριμματοδέκτες ανοιχτοί, 10 m3

2 απορριμματοδέκτες κλειστοί, 10 m3

2 πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας, 1.000 It

 

3. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων

Απορριμματοφόρο συλλογής οργανικού κλάσματος

Μονάδα κομποστοποίησης περίπου, 15 κ.μ. 50 οικιακοί κομποστοποιητές χωρητικότητας, 280 It

20 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά χωρητικότητας, 240 lt

15.000 βιοδιασπώμενες σακούλες συλλογής, 30 lt

 

4. Σύνδεση των εγκαταστάσεων του ΣΜΑΥ και της Μονάδας Κομποστοποίησης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις».