Την διάθεση ποσού ευρώ για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, λόγω της αλματώδους αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνήλθε  εκτάκτως σήμερα. Τετάρτη, λόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί κυρίως στα νησιά της Κω, της Καλύμνου, της Λέρου και της Τήλου, αλλά και όπου αλλού παραστεί ανάγκη,  για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας και μετά από αίτημα των Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών. Επίσης, μέρος του ποσού αυτού θα διατεθεί για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής Αστυνομίας και Λιμενικού.  

Η διάθεση του ποσού των ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10, του άρθρου 14, του νόμου 4332/15 της 9ης Ιουλίου 2015, ο οποίος ψηφίστηκε μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια να εκτελέσει δαπάνες, στην κατεύθυνση της ανακούφισης των νησιών από τις ασφυκτικές καταστάσεις που έχει δημιουργήσει η έξαρση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης και των προσφύγων. 

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει  τα εξής: «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και φορείς αυτών δύνανται, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να συνάπτουν συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων τους ύστερα από απόφαση του οικείου οργάνου κατόπιν σχετικής γνώμης της οικείας Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής κατά περίπτωση, η οποία στοιχειοθετεί τον έκτακτο επείγοντα χαρακτήρα των σχετικών συμβάσεων. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του Ν. 4251/2014».

Η απόφαση που ελήφθη σήμερα, αφορά στο σύνολο του ποσού που υπάρχει στον κωδικό των εκτάκτων αναγκών, με την δέσμευση της περιφερειακής αρχής για ενίσχυση των σχετικών κωδικών, μετά από επικοινωνία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου με τον υπουργό Επικρατείας κ. Αλέκο Φλαμπουράρη, όπου αποφασίστηκε η από κοινού χρηματοδότηση των λύσεων που προωθεί η κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.