Προς αποκατάσταση της αλήθειας, μετά και τα όσα ψευδώς διαδίδει σε ΜΜΕ η δήμαρχος Κάσου και ο Αντιδήμαρχος της, σχετικά με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και επειδή η υπομονή και η ευγένεια συχνά παρερμηνεύεται, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σε ότι αφορά το Γυμνάσιο-Λύκειο: από τις 22 Σεπτεμβρίου 2016, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με εξαιρετικά επείγον έγγραφό της προς τον Δήμο Κάσου, αποφαινόταν για την ακαταλληλότητα του κτιρίου μετά από αυτοψία που διενήργησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 19 Σεπτεμβρίου 2016.   (Το έγγραφο επισυνάπτεται).  

Ο  Δήμος Κάσου, έχων τη σχετική αρμοδιότητα, όφειλε, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, να αναζητήσει άλλο κτίριο για την μεταφορά των μαθητών. Λόγω του κατεπείγοντος, θα έπρεπε να έχει υπάρξει  από πλευράς Δήμου Κάσου πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση στέγης. Το γεγονός ότι οι μαθητές παραμένουν μέχρι σήμερα στο ίδιο, ακατάλληλο κτίριο, σημαίνει ότι ο Δήμος Κάσου – παρά τις επισημάνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – δεν μερίμνησε για την μεταφορά τους και βεβαίως η προφορική δήλωση περί μη ύπαρξης ενδιαφέροντος ή άλλου χώρου κατάλληλου δεν μπορεί να προβάλλεται χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου, διευκρινίζεται ότι η συντήρηση των σχολικών υποδομών είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Σε περίπτωση αδυναμίας να εκπονήσουν μελέτες και να τις δημοπρατήσουν, όπως συμβαίνει σε πολλούς Δήμους και κυρίως στους Δήμους των μικρών νησιών, την εκπόνηση μελετών, και την δημοπράτηση, δύνανται να αναλάβουν άλλοι κρατικοί ή αυτοδιοικητικοί φορείς, όπως Υπουργεία, Περιφέρειες κλπ, κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε Δήμου που αδυνατεί να προχωρήσει ο ίδιος τις διαδικασίες, αφού εκτός της σχετικής πρόβλεψης στον νόμο του Καλλικράτη υπάρχει και η πρόβλεψη του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (π.χ. ΚΤΥΠ α.ε., ΕΓΝΑΤΙΑ α.ε. κτλ)

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ουδέποτε αρνήθηκε να συνδράμει τους Δήμους, μικρούς ή μεγαλύτερους και να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης είτε σε τεχνικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, όπως ήδη συμβαίνει με 48 νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, όπου η Περιφέρεια εκτελεί έργα για λογαριασμό των Δήμων. Ειδικά δε για την σχολική στέγη και παρότι δεν έχει εκ του νόμου την σχετική αρμοδιότητα, είναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας που έχει εξασφαλίσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης 10 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων στα νησιά της, τα οποία εκτελούνται είτε από τους Δήμους είτε από την Περιφέρεια, για λογαριασμό τους.

Ο Δήμος Κάσου, κατηγορεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  ότι δεν εκπόνησε την μελέτη αποκατάστασης του Γυμνασίου – Λυκείου Κάσου   για την οποία υπάρχει δημόσια ανακοίνωση   του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι έχει ήδη εκπονηθεί. (σχ. ανακοίνωση τουΥΕΝ στις 7.6.2017)

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει με 48 νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου τα έργα των Δήμων εκτελούνται κανονικά, σε πνεύμα συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτικών κοινωνιών, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να δημοπρατήσει το έργο, εφόσον της ζητηθεί από τον Δήμο Κάσου και της παραδοθεί η σχετική μελέτη, που επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο του 2017.

Η Δήμαρχος Κάσου, για να στηρίξει τον ισχυρισμό της περί «αδιαφορίας» της Περιφέρειας στα προβλήματα του νησιού, ψευδώς διαδίδει ότι μεταξύ των 146 προγραμματικών συμβάσεων που έχει συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τους Δήμους , δεν υπάρχει καμία προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κάσου.

Είναι σε ισχύ δύο Προγραμματικές Συμβάσεις που συνυπογράφονται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και την Δήμαρχο Κάσου, Μαρία Τσανάκη και μία τρίτη που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου και αφορά την Κάσο. Το τραγελαφικό της υποθέσεως αυτής είναι ότι οι σχετικές Προγραμματικές Συμβάσεις που αφορούν την Κάσο είναι ανηρτημένες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορεί οποιοσδήποτε να τις δει και έτσι να αποδειχθεί το ψευδές των ανωτέρω ισχυρισμών της Δημάρχου Κάσου και του Αντιδημάρχου της.  (επισυνάπτονται)

Εξάλλου, το γεγονός ότι η Δήμαρχος Κάσου επέλεξε να προβεί στις παντελώς αστήρικτες καταγγελίες της την ίδια μέρα που, παρόντος πολυμελούς κλιμακίου της Περιφέρειας στο νησί, παραδίδεται ιατρικός εξοπλισμός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους  από το Υπουργείο Υγείας φορείς και παράλληλα ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία το σφαγείο, με μέριμνα και δαπάνη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ανέλαβε και την αδειοδότηση του σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύει και τα κίνητρα της. Δεν γνωρίζουμε άλλη περίπτωση Δημάρχου που εκείνη ακριβώς την ημέρα των θετικών ειδήσεων για το νησί του, θα λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο.

Οι ανωτέρω δύο υποδομές, το Ιατρείο Κάσου και το Σφαγείο αλλά και τα τρία ακόμη έργα που μόλις πριν από μερικές ημέρες, σε συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου,  πέρασαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κάσου για την έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τους  (Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Δήμου Κάσου, Ανόρυξη γεωτρήσεων νήσου Κάσου, Τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου Κάσου) αλλά και οι επικείμενες εργασίες συντήρησης στα άλλα δύο σχολεία του νησιού, έργο για το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εγκαταστήσει τον ανάδοχο του στο αμέσως επόμενο διάστημα, αποδεικνύουν και τα κίνητρα αλλά περισσότερο την πολυδιαφημισμένη “αδιαφορία” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που, παρά την τραγική υποστελέχωση της, έχει παρουσία, απολογισμό και έργο σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Εντυπωσιάζει, τέλος, η ειρωνική και απαξιωτική αναφορά της Δημάρχου Κάσου στα “πορτοκαλάκια” όπως τα αποκάλεσε σε κεντρικό κανάλι, μιλώντας για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιείται σε όλη την χώρα και απευθύνεται σε συμπολίτες μας που έχουν την ανάγκη να αισθανθούν ότι η κοινωνία μας λειτουργεί με αντανακλαστικά.

Σεβόμενοι την δουλειά όλων των εργαζομένων τόσο στην Περιφέρεια Νοτιου Αιγαίου, όσο και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Νοτίου Αιγαίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Υγείας, στην 2η ΥΠΕ, με την συνεργασία των οποίων η Περιφέρεια ολοκληρώνει τα ανωτέρω δύο έργα (Ιατρείο και Σφαγείο) στην Κάσο, δεν θα επιτρέψουμε πλέον σε κανένα να χρησιμοποιεί την προπαγάνδα για την κάλυψη των όποιων δικών του ελλειμμάτων.