Πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ύψους 1.700.000 ευρώ, πρόκειται να διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον τομέα του πολιτισμού οι νέες τάσεις και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τουρισμού εμπειρίας.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο  «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού εμπειρίας», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

–          Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς)

–          Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

–          Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

–          Πανεπιστήμιο Αιγαίου

–          Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

–          Επιμελητήριο Κυκλάδων

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, που θα υποστηρίζουν τις μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια. Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα  του τουρισμού της εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχτούν, θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά, κατά συνέπεια, το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και οι σχετικές βάσεις δεδομένων, θα πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοιρασμού περιεχομένου, π.χ. Field Trip.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν είναι:

_        Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων

_        Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων

_        Εφαρμογές οδηγων μουσείων

_        Εικονική αναπαράσταση γεγονότων

_        Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας

_        Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτρισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών κλπ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ.

Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής «A digital agenda for Europe” και την “Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη”.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι από τις 10.07.2017 έως και τις 29.09.2017.

Η παραπάνω πρόσκληση απηχεί τον γενικότερο προσανατολισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, να αποτελέσει το Νότιο Αιγαίο έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

 

image_print