ΘΕΜΑ:  Ο Περιφερειάρχης σε σύσκεψη στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας – Γ. Μαχαιρίδης: «Κανένα νομοθέτημα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα»

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, υπό τον κ. Γιάννη Διαμαντίδη, με την παρουσία όλων των Περιφερειαρχών, συμμετείχε σήμερα ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο αναπτυξιακός συντονισμός των πολιτικών του Υπουργείου, με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου να εκφράζεται θετικά για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον θαλάσσιο και αλιευτικό τουρισμό, ζητώντας, όπως και όλοι οι συνάδελφοί του, πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου να λαμβάνεται υπόψη η άποψη και οι προτάσεις των Περιφερειαρχών.

Ο κ. Μαχαιρίδης τόνισε επίσης ότι «κανένα νομοθέτημα δεν πρέπει να προωθείται και να ψηφίζεται αν δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η νησιωτικότητα».

Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από τον υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, μέχρι να συγκροτηθεί το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, να δημιουργηθεί ένα άτυπο συντονιστικό όργανο, με τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο κ. Γιάννης Διαμαντίδης ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Διεθνές Συνέδριο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η υφυπουργός Ελπίδα Τσουρή και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Λίτινας.

image_print