Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μαζί με δέκα ακόμη Περιφερειάρχες,  Περιφερειών  μεσογειακών χωρών της Ευρώπης, συνυπογράφει  κείμενο που αποτυπώνει την κοινή τους θέση σχετικά με την μεταναστευτική κρίση. Στο κείμενο αυτό, που έχει την μορφή ανοιχτής επιστολής προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, περιγράφεται το  έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες που δέχονται το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστευτικών ροών, ενώ ζητείται να αναγνωριστεί ο κομβικός και καθοριστικός ρόλος των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών στην  αντιμετώπιση της  μεταναστευτικής κρίσης, παράλληλα με το αίτημα για ενίσχυσή τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην διαχείρισή της.

 

Στο κείμενο τους οι έντεκα περιφερειάρχες αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 

« Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η κρίση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο έχει φτάσει σε πρωτοφανείς  διαστάσεις, καθώς ο βελτιωμένος  καιρός έχει προσφέρει  στους λαθρεμπόρους την ευκαιρία να  μεταφέρουν  περισσότερους ανθρώπους  από το επικίνδυνο πέρασμα. Την ίδια στιγμή, η δραματική αύξηση των προσφύγων που ταξιδεύουν μέσω των Δυτικών Βαλκανίων έχει δείξει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκτείνεται πολύ πέρα από ορισμένες  χώρες της Νότιας Ευρώπης.

 

»Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή απάντηση στην επείγουσα κατάσταση έχει αρχίσει να παίρνει μορφή,  μόνο τώρα. Αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα πολιτική συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ φαίνεται να  αγνοεί δύο σημαντικές πτυχές αυτής της κρίσης.

Πρώτα απ 'όλα, έχει επανειλημμένα αποτύχει να αναγνωρίσει ότι  το βάρος  της αντιμετώπισης της    ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης   μεταφέρεται  στις τοπικές και περιφερειακές αρχές , καθώς και τον ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο που διαδραματίζουν.  Οι Τοπικές και Περιφερειακές αρχές της Μεσογείου,  ειδικότερα, είναι στην πρώτη γραμμή, χωρίς να διαθέτουν επαρκή μέσα  για να σώσουν ανθρώπινες και  για να υποστηρίξουν την οικονομική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Στην πραγματικότητα, είναι αναγκασμένες  να διαχειριστούν μια μεταναστευτική κρίση που επηρεάζει, πέρα από τη Μεσόγειο, το σύνολο της Ευρώπης, πολύ συχνά με τη χρήση των περιορισμένων πόρων τους. Θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν τις δυνατότητες (των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών) να εντοπίσουν, να σώσουν και να προστατεύσουν  τις ευάλωτες ομάδες, με τη διάθεση περισσότερων πόρων σε αυτές,  καθώς και να αντιμετωπίσουν  τις παρενέργειες του ζητήματος  και την  μείωση του τουρισμού στις περιοχές  που κυρίως επηρεάζονται από την μεταναστευτική έκτακτη ανάγκη.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τις πρόσφατες προσπάθειες της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιταχύνει την κατανομή πόρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και  του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας,  ένα μεγάλο μέρος  των οποίων θα διατεθούν άμεσα  για τις  ανάγκες  των Περιφερειών για την υποδοχή   και την ενσωμάτωση των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

 

»Ωστόσο, απέναντι  “στην χειρότερη προσφυγική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο”, όπως ο Επίτροπος της ΕΕ για τη μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος την χαρακτήρισε, πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες για να βοηθηθούν οι Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.  

Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη αναπτύξει μια καλή εμπειρία στην υποδοχή και ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, η οποία  μπορεί να κάνει ακόμη πιο ισχυρή την φωνή τους στην Ευρώπη. Δυστυχώς, η πολιτική του διαλόγου μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και του ευρωπαϊκού επιπέδου έχουν γίνει μέχρι στιγμής αποσπασματικά  ή  σε βάση ad hoc,  όταν  αυτή έλαβε χώρα.  Πιστεύουμε ότι όσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήφθη τον Μάιο  και σε μελλοντικές αποφάσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η λύση για την  μεταναστευτική κρίση.

 

»Παραδόξως, το δεύτερο στοιχείο, το οποίο  λείπει από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες και σε πολλές εθνικές πρωτεύουσες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, είναι η ίδια η Μεσόγειος, ως σύνολο. 20 χρόνια μετά την Σύμβαση  της Βαρκελώνης, η Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να αναπτύξει  μια τολμηρή, αποτελεσματική και συνολική  πολιτική  για την περιοχή. Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι αδιανόητο η Ευρώπη να επιτύχει μια βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εάν αυτό δεν είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη Μεσόγειο και  την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινής μοίρας που ενώνει τους λαούς της περιοχής.

Η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα στο άσυλο, την από κοινού καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης, ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των μεταναστών που να  βασίζεται στην κοινή ευθύνη, την αειφόρο διαχείριση των κέντρων υποδοχής, την βοήθεια ένταξης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προώθηση των δημοκρατικών αξιών και του διαλόγου . Θα πρέπει να συμβάλει στην ειρήνη, την ευημερία και τη συνοχή στη Μεσόγειο.

 

»Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ , η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, η ΕΕ θα εξετάσει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αναπροσανατολίσει την πολιτική αυτή, που συνδέει περισσότερο  την σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης,  με την νέα ατζέντα που  προτείνει το ΕΚ, της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

 

»Σε αυτό το πλαίσιο και με  παγκόσμιο στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων, πολλοί αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών Μεσογειακών Περιφερειών ξεκίνησαν την εκστρατεία   «All Mediterranean» , με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης,  του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου,  της κοινωνικο-οικονομικής ολοκλήρωσης ,  της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της συνεργασίας,  για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εθνοκεντρισμού.

 

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι :

 

Mario Oliverio, Πρόεδρος της Περιφέρειας Calabria

Rosario Crocetta, ο Πρόεδρος της  Περιφέρειας  Sicilia

Enrico Rossi, Πρόεδρος της  Περιφέρειας Toscana

Michel Vauzelle, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  Provence-Alpes-Côte d’Azur

Damien Alary, Πρόεδρος του  Περιφερειακού Συμβουλίου Languedoc-Roussillon

Pedro Antonio Sánchez López, Πρόεδρος της Περιφέρειας Murcia

Susana Díaz, Πρόεδρος της Περιφέρειας  Andalusia

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

Απόστολος Κατσιφάρας Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδα

Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Χριστιάνα Καλογήρου, ο Κυβερνήτης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

 

Το πλήρες κείμενο στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://neurope.eu/article/regional-governors-call-for-higher-involvement-in-migration-decisions/

 

image_print