Η Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών Περιφερειακής Ενότητας Κω, η οποία συνεστήθη με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, στις 24 Ιουλίου 2017, ολοκλήρωσε το έργο της καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις της Κω, από τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.

Κατόπιν αυτού, ο Περιφερειάρχης απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον σχετικό φάκελο με τα πρακτικά αποτίμησης ζημιών και συγκεκριμένα στην Γ.Γ. Βιομηχανίας και στην Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ/ΕΥΣΕ, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στο νησί της Κω που κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανέρχονται σε 164 και το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των ζημιών ανέρχεται σε 684.106,98 ευρώ.

Εξ αυτών, 65.529,99 ευρώ αφορούν σε εξοπλισμό, 614.403,58 ευρώ αφορούν σε εμπορεύματα και 4.173,41 ευρώ, σε ΙΧ ή ΔΧ αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι οι πληγείσες περιοχές του Δήμου Κω έχουν οριοθετηθεί με την ΚΥΑ υπ' αριθμόν 3227/1-9-2017 “Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της Π.Ν.Αι.”, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για παράτασης της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.