Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του στους δημάρχους των ΟΤΑ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τους  καλεί να γνωρίσουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εάν επιθυμούν να συμπεριληφθεί το οδικό δίκτυο του Δήμου τους, σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σύγχρονου οδοφωτισμού, με χαρακτηριστικά “smart cities” που προωθείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παρέχοντάς τους την δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο των απαιτούμενων μελετών, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού ELENA – European Local EΝergy Assistance (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα), όσο και της χρηματοδότησης των έργων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη προς τους δημάρχους, έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλει πρόταση τριών καινοτόμων ενεργειακών δράσεων  για τα νησιά, για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως ανάφερε ο κ. Χατζημάρκος στην σημερινή συνέντευξη Τύπου, «είναι μια δυνατότητα που δίνουμε στους δήμους της Περιφέρειάς μας να μελετηθεί και να χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση  του ηλεκτροφωτισμού τους, μέσα από την πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε. Έτσι εκπληρώνεται ο υπερτοπικός ρόλος μιας Περιφέρειας, που έρχεται να δώσει λύσεις χρηματοδοτικές, πολύ περισσότερο σε μια Περιφέρεια η οποία υποφέρει από υποχρηματοδότηση».

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τους δημάρχους,  ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει τα εξής:

«Η Περιφέρειά μας ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στα χωρικά της όρια, μεταξύ άλλων και την αναβάθμιση του φωτισμού πόλης και οδών με σύγχρονα συστήματα τύπου LED και “Smart Cities”.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία συνίσταται στην:

α) αναλυτική καταγραφή ενεργοβόρων υποδομών,

β) αξιοποίηση και εφαρμογή των βέλτιστων Τεχνολογιών και κυρίως

γ) στην εξεύρεση χρηματοδότησης με χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, κατά βάση απ’ ευθείας από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αιτείται από την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων xχρηματοδότηση για την ωρίμανση Ενεργειακών Έργων από το μηχανισμό ELENA – European Local EΝergy Assistance (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα).

Πρόκειται για εργαλείο παροχής τεχνικής βοήθειας  που στοχεύει στην κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις αειφόρου ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση και εν γένει επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων τους.

Μεταξύ των υποέργων που επιθυμούμε να εντάξουμε στον συγκεκριμένο μηχανισμό περιλαμβάνονται έργα  αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κρίνεται εξαιρετικά ενεργοβόρο, χαμηλής απόδοσης και αισθητικής, αλλά κυρίως ακατάλληλο και επικίνδυνο για τους πολίτες. Πρόκειται για έργα που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση των τοπικών δικτύων ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 

Γνωρίζοντας εις βάθος όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές δράσεις χρηματοδότησης για παρόμοιες πρωτοβουλίες, θεωρούμε το παρόν ως πλέον συμφέρον από Τεχνικής, Οικονομικής και θεσμικής Επάρκειας.

Για τον λόγο αυτό σας προσκαλούμε να αξιολογήσετε εντός των προσεχών 30 ημερών και ενδεχομένως συμμετάσχετε στην ανωτέρω πρωτοβουλία της Περιφέρειας, ώστε ο Δήμος σας να ενταχθεί σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής που υποστηρίζεται απ ευθείας από την Ε.Ε. και Διεθνείς θεσμικούς Φορείς, διατηρώντας όμως την αυτονομία επιλογής συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο χώρο ευθύνης του Δήμου σας».