Συνήλθε σήμερα Τρίτη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα, μετά την αλλαγή σύνθεσης που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  12 Αυγούστου 2015.

 

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, αυτοδικαίως , όπως προκύπτει από το Καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Η κ. Χαρίκλεια Γιασιράνη αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, με δικαίωμα υπογραφής και αναπλήρωσης του Προέδρου.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

 

Κατόπιν αυτών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης,  Πρόεδρος

 

Λούης Σορωνιάτης, Διευθύνων Σύμβουλος

 

Χαρίκλεια Γιασιράνη, Περιφερειακή Σύμβουλος,  Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος:

 

Μαριέτα Παπαβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μέλος

 

Γιάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος
 

Χριστοφής  Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, Μέλος
 

Γιάννης Κακούλης, Αντιδήμαρχος Ρόδου, Μέλος