Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κος Χ. Κόκκινος με τον Περιφερειακό Σύμβουλο κο Κ. Διακογεωργίου είχε συνάντηση με τα στελέχη του  Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Ρόδου(πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Δωδεκανήσου) και συζήτησαν τα λειτουργικά προβλήματα του  κέντρου και τις άμεσες  δράσεις και πρωτοβουλίες  τις οποίες προτίθεται να αναλάβει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

      Συζητήθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Α και του Κέντρου ώστε να στηριχτεί  η λειτουργία του  και να βελτιωθούν οι παροχές υπηρεσιών .

   Τέλος ο Χ. Κόκκινος ευχαρίστησε τα στελέχη του Κέντρου για την προσφορά τους.