ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

email: press@pnai.gov.gr

                                        

 1 Μαρτίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παμπάκας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στο Νότιο Αιγαίο – «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με συλλογική προσπάθεια»

 

 

Τους βασικούς άξονες και προτεραιότητες της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, θα αναλύσει στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παμπάκας.

Στην εισήγησή του περιγράφεται ο «χάρτης» του πρωτογενή τομέα στα νησιά της Περιφέρειας, όπως επίσης οι δυνατότητες και οι προοπτικές προώθησης και στήριξης των τοπικών μας προϊόντων.

 

Μεταξύ άλλων θα τονίσει:

«Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα θεωρείται σημαντικό βήμα η δημιουργία ενός Περιφερειακού Φορέα ο οποίος θα εγγυάται την εφαρμογή ενός Συμφώνου Ποιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Το Σύμφωνο Ποιότητας είναι μια συλλογική προσπάθεια που διαχειρίζεται το καλό όνομα και το περιβάλλον μιας περιοχής.

 

Σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμμετέχουν και να εμπλακούν παραγωγοί τοπικών προϊόντων όπως αγρότες-κτηνοτρόφοι-αλιείς (συνεταιρισμοί ή ομάδες), εργαστήρια τυποποίησης ή μεταποίησης τοπικών προϊόντων, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία εναλλακτικού τουρισμού, οργανισμός προώθησης προορισμού, ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών που διοργανώνουν εκδηλώσεις, η Περιφέρεια, οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια, αγροτικοί και βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, φορείς διαχείρισης μνημείων πολιτισμού, φορείς θρησκευτικού τουρισμού, φορείς αρχαιολογικών χώρων, φορείς λαογραφικών μουσείων και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Σκοπός του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι, μέσα από τη συνεργασία και την αμοιβαία δέσμευση των μελών του, να διαμορφωθεί μια "ταυτότητα ποιότητας", η οποία θα χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τα προϊόντα που παράγονται από τα μέλη του.

 

Οι περιοχές του Νοτίου Αιγαίου σήμερα μπορούν να “προωθήσουν” το καλό όνομα των τοπικών προϊόντων τους και το περιβάλλον τους. Όλα αυτά όμως απαιτούν μια συλλογική προσπάθεια διαχείρισης, διότι δεν ανήκουν σε κανέναν. Μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά ως κοινωνικό κεφάλαιο κάθε περιοχής.

Μέσα από μία ανάπτυξη ολικού χαρακτήρα, δύναται να υπάρξει αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα,  να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να υπάρξει οικονομική ανάταση.

 

Με συντονισμένες ενέργειες και συνεργασίες με όλους τους φορείς δύναται να δημιουργηθεί το Καλάθι του Αιγαίου, το οποίο θα βασίζεται στο τρίπτυχο ‘ταυτότητα, ποιότητα, αειφορία’. Το καλάθι θα ενταχθεί στα πλαίσια ενός περιφερειακού σχεδιασμού με ορίζοντα δεκαετίας.

Μέσω του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου του ‘Καλλικράτη’, αναδύονται νέες δυνατότητες ανάπτυξης και νέες προοπτικές για να ξεπεράσει ο τόπος μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιφέρειας παίζει ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί και να εφαρμοστούν σταθερές πολιτικές, σχεδιασμένες στην νέα πραγματικότητα».

image_print