Σε ευρεία σύσκεψη για θέματα του πρωτογενή τομέα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, στα γραφεία της ΠΕΔ στην Ρόδο,  παρουσία του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αλέξανδρου Οφίδη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Φιλήμων Ζαννετίδης.

 

Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρόδου κκ Γιώργος Πόκκιας και Μιχάλης Παλαιολόγου, η Πρόεδρος της ΑΝΔΩ κα Βασιλική Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΔΩ κα Ρένα Παυλάκη – Διακίδη, ο Διευθυντής της ΑΝΔΩ κ. Κώστας Ζήφος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

Ο κ. Ζαννετίδης παρέδωσε στον κ. Οφίδη υπόμνημα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των νησιών και εν γένει ο πρωτογενής τομέας και ζήτησε την συνδρομή του τα προβλήματα αυτά να ξεπεραστούν , ούτως ώστε αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νοτίου Αιγαίου να μην αποκλεισθούν από τις χρηματοδοτήσεις της νέας ΚΑΠ.

 

Ειδικότερα, το πρώτο θέμα που έθεσε ο κ. Ζαννετίδης αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται στα πλαίσια της ενιαίας δήλωσης της νέας ΚΑΠ 2015-2020, όπου  διαπιστώνονται πολύ σοβαρά  προβλήματα που αφορούν τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων στα νησιά της Ρόδου (Νότια Ρόδος), της Κω και της Λέρου που διαθέτουν κτηματολόγιο.

 

Για τις παραπάνω εκτάσεις ζητείται να συνεχιστεί η ειδική ρύθμιση που ίσχυε μέχρι σήμερα με την προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης   θεωρημένη για το αληθές του περιεχομένου από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας ή Κοινοτικής Κοινότητας. Ο κ. Οφίδης δεσμεύτηκε να δει το θέμα άμεσα, σε συνεργασία με τον νέο Υπουργό, προκειμένου να υπάρξει Υπουργική Απόφαση για την διευθέτησή του.

 

Ο κ. Ζαννετίδης έθεσε το ζήτημα της  διαχείρισης – κατανομής των δημοτικών βοσκοτόπων  σε σχέση με τα διαχειριστικά σχέδια, δεδομένου ότι η διαχείρισή τους είναι πολύ δύσκολο να γίνει από τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους. Επιπλέον, η σύνδεση της κατανομής  των φτωχών βοσκοτόπων των περιοχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την βοσκοικανότητά  τους, θα φέρει μεγάλη μείωση των επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους  των ακριτικών νησιών,   αφού θα αναγκασθούν να μειώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Αυτό, σε συνδυασμό με όλα  τα άλλα προβλήματα  που υπάρχουν λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της περιοχής μας  όπως η έλλειψη σφαγείων, κτηνιάτρων, ζωάδικα μεταφορικά μέσα, έλλειψη συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών  κ.α. θα  επιφέρει σημαντική μείωση στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε η κατανομή των Βοσκοτόπων να  γίνει από τους  φορείς της Περιφέρειας  και να συνεχιστεί η κατανομή σε όλους τους κτηνοτρόφους με τα κριτήρια που γινόταν μέχρι σήμερα,  έως την εύρεση συνδυαστικών ενεργειών,   με την εφαρμογή των οποίων αφενός θα  προστατευτούν οι βοσκότοποι  από την υπερβόσκηση  και αφετέρου να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για την μείωση του ζωικού κεφαλαίου όπως για παράδειγμα  με την εφαρμογή του προγράμματος της εκτατικοποίησης των βοσκοτόπων

 

Ζητήθηκε επίσης, για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπου οι εκτάσεις είναι κατά κύριο λόγο μικρές, να γίνει ρύθμιση ως προς το ελάχιστο της συνολικής δηλωθείσας έκτασης από τα 0,4 στα 0,2 εκτάρια, αφού και σε πολλά σημεία της Απόφασης διαπιστώνεται ευνοϊκότερη  εφαρμογή των μέτρων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, όπως είναι  η συνέχιση χορήγησης ενισχύσεων για τους ενεργούς γεωργούς ύψους κάτω των 250 €

 

Ο κ. Οφίδης δεσμεύθηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα που κατεγράφησαν στην σύσκεψη, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι πόροι της ΚΑΠ.

Σημειωτέον ότι από την συζήτηση που έγινε, διαπιστώθηκε ότι τα «τεχνικής» φύσεως προβλήματα που επισημάνθηκαν, θα είχαν αποφευχθεί, αν είχε γίνει πράξη η νησιωτικότητα, αφού και στα θέματα του πρωτογενή τομέα, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ισχύσει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο με την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Την σύσκεψη παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του αντίστοιχου ΟΠΕΚΕΠΕ της Κροατίας κ. Άντε Πέτσο με τους συνεργάτες του, ο οποίος βρίσκεται στην Ρόδο για συνεργασία με την ΑΝΔΩ και ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

image_print