Για την ανάγκη ολοκληρωμένης περιφερειακής θαλάσσιας πολιτικής, μίλησε την Κυριακή στο πλαίσιο του συνεδρίου THALATTA 2012, που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Πουσσαίος.

 

Ο κ. Πουσσαίος ο οποίος συμμετείχε στις διήμερες εργασίες του συνεδρίου ανέπτυξε τις προτάσεις της Περιφέρειας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού, προσθέτοντας πως η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας Ζώνης, η βιώσιμη αλιεία, και η Θαλάσσια επιτήρηση και έλεγχος θα πρέπει και αποτελούν πολιτικές δράσεις προτεραιότητος, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για άμβλυνση των επιπτώσεων της νησιωτικότητας.

 

Έχουμε κατανοήσει ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ως τοπική κοινωνία για ν’ αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες, για να δείξουμε σε όλους ότι τα νησιά μας έχουν τις δυνατότητες για να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι της οικονομίας και να συμβάλουν αποφασιστικά στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης”, τόνισε προσθέτοντας πως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία στη θαλάσσια οικονομία και ότι επίσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αποφάσισαν τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τρεις τομείς: τις θαλάσσιες υποδομές, (όπως τα λιμάνια), τη βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας, διαβίωσης και κατάρτισης του θαλάσσιου εργατικού δυναμικού – (αλιέων, ναυτικών, λιμενεργατών κ.α.) και της θαλάσσιας ασφάλειας και επιτήρησης.

 

Συγκεκριμένα ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε μεταξύ άλλων:

 

Για τις διανησιωτικές μεταφορές είναι κατανοητό, ότι ο κατακερματισμός και η γενικότερη γεωγραφική ασυνέχεια προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις, στη μεταφορά και στο τρόπο μεταφοράς ατόμων και αγαθών, στην ποιότητα και στον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες των νησιών ειδικά των μικρών, στην ανταγωνιστικότητα και αναπτυξιακή δυνατότητα συνολικά της Περιφέρειας μας και καταληκτικά στον τρόπο με τον οποίο ο πλούτος διαχέεται εσωτερικά μεταξύ των νησιών.

 

Ο νέος θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας, όπως ορίζεται από τον Καλλικράτη, έχει ως αρμοδιότητα του στο πλαίσιο των μεταφορών, την διαπραγμάτευση για τις μεταβιβάσεις των μεταφορικών υποδομών σε Ιδιώτες Επενδυτές με στόχο την επίτευξη Προγραμματικών Συμφωνιών Επενδυτών – Μεταφορικών Εταιριών – Περιφέρειας ώστε να διασφαλίζεται με οικονομικούς όρους η επάρκεια και αειφορία του νησιωτικού μεταφορικού συστήματος.

 

Οι συμφωνίες Ιδιωτών – Περιφέρειας μπορούν να έχουν προγραμματικό χαρακτήρα (διασφάλιση- οικονομική βιωσιμότητα), και να συνδέουν την ανάπτυξη και διαχείριση των υποδομών από Ιδιώτες Επενδυτές με εμπλοκή των μεταφορικών εταιριών (ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, εμπορικών, Υδροπλάνων).

Η ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών κατασκευάζοντας μικρής κλίμακας λιμενικές εγκαταστάσεις ή ενεργοποιώντας μετά από συντήρηση και επέκταση υφισταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο των ήδη υπαρχόντων μεγάλων, θεωρείται στοιχειωδώς απαραίτητη, παράλληλα με την εισδοχή προς αυτή τη κατεύθυνση μικτών επενδυτικών σχημάτων με αναφορά και στις μεταφορές και στον τουρισμό.

Στον τουρισμό τώρα σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον είναι εύλογο ότι η κάθε χώρα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει. Και είναι αναμφισβήτητο ότι ένα κορυφαίο πλεονέκτημα για την Ελλάδα αποτελεί ο πολυνησιακός χαρακτήρας της χώρας. Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αποτελούν από μόνες τους ένα τεράστιο κεφάλαιο, μια εκπληκτική κληρονομιά, μια απίστευτη “προίκα” για τη χώρα.

 

Ο Θαλάσσιος Τουρισμός αποτελεί το προνομιακό πεδίο στο οποίο πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα και η Περιφέρεια μας. Οφείλουμε, πλέον πιο επιθετικά, πιο οργανωμένα, με υψηλότερο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, να απευθυνόμαστε στους τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

 

 

Ο Θαλάσσιος Τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί στα εξής επίπεδα:

– Προσέλευση των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής, τα οποία έλκουν τουρίστες υψηλού εισοδήματος απ’ όλο τον κόσμο.

– Κρουαζιέρα σε συσχετισμό με αρχαιολογικούς χώρους.

– Καταδυτικό Τουρισμό.

– Θαλάσσιο Αθλητικό Τουρισμό και διοργάνωση αθλητικών αγώνων.

-Ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν ανάγκες τροφοδοσίας, εξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας όσων έχουν σχέση με τις παραπάνω μορφές θαλάσσιου τουρισμού.

-Συνδυασμός Θαλάσσιου Τουρισμού με τις άλλες μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού (Τουρισμός Αναζωογόνησης, Οικοτουρισμός, Αρχαιολογικός).

 

Σε ότι αφορά την αλιεία ως Περιφέρεια θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας δικτύου θαλασσίων καταφυγίων ανά νησί σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους ειδικούς και επαγγελματίες όπως ο κ. Κουστώ αλλά και ο αλιέας Δημήτρης Ζάννες. Είμαστε όμως και υπέρ της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων ειδών, βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, και σύνδεσης της με τον τουρισμό υπό την προϋπόθεση φυσικά της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Όλα τα ανωτέρω φυσικά προϋποθέτουν σωστό θαλάσσιο έλεγχο και επιτήρηση γεγονός που απαιτεί σύγχρονα εργαλεία, κατάλληλο εξοπλισμό, σωστή κατάρτιση του προσωπικού και για να μην ξεχνιόμαστε χρήματα που αν λάβουμε υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση δεν υπάρχουν.

 

Τέλος με αφορμή το ναυάγιο του “Sea Diamond” σε συνδυασμό με το θαλάσσια επιτήρηση θεωρώ ότι θα πρέπει πλέον να καθορισθεί συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος διέλευσης των πλοίων ειδικά αυτών που μεταφέρουν πετρελαιοειδή, προκειμένου να αποφευχθεί ένα καταστροφικό για την οικονομία των νησιών ατύχημα. Θα πρέπει τέλος κάθε ναυάγιο ν’ αντιμετωπίζεται με βάση την διεθνή και εθνική νομοθεσία η οποία και θα πρέπει να εφαρμόζεται”.

 

 

 

 

—-Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, πραγματοποίησε συνάντηση με την επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μαρία Δαμανάκη στην οποία παραδόθηκε η πρόταση της Περιφέρειας για τις συνδυασμένες μεταφορές και τη διασύνδεση των Κυκλάδων και ενημερώθηκε αναλυτικά για την ανάγκη χάραξης συγκεκριμένων ασφαλών πλόων διερχόμενων πλοίων από το Αιγαίο προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος από ενδεχόμενο ατύχημα με καταστρεπτικές συνέπειες για το περιβάλλον και κατ' επέκταση για την οικονομία των νησιών.

 

Επίσης, προτάθηκε στην Επίτροπο η αξιοποίηση της πλατφόρμας του marine traffic του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για ενίσχυση του θαλασσίου ελέγχου και επιτήρησης κυρίως για θέματα αντιμετώπισης της παράνομης αλιείας και υπεραλίευσης, της λαθρομετανάστευσης και φυσικών των θαλασσίων μεταφορών και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

image_print