Μετά την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 από Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και  την εκπόνηση του δευτέρου σχεδίου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-20, οσονούπω ξεκινά και η ουσιαστική κατάρτιση ,με την προένταξη πράξεων (έργων και ενεργειών) των επιχειρησιακών προγραμμάτων εθνικών και περιφερειακών για την προγραμματική περίοδο  2014-20 (η οποία ‘λογιστικά’ λήγει το 2022).

 

Η δική μας περιφέρεια θα έχει την ευθύνη διαχείρισης πόρων:

  1. Του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΠ) με πόρους του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Κοινωνικού Ταμείου.
  2. Μέρους του Συνολικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ως Περιφερειακού Επιχειρησιακού.
  3. Μέρους του Συνολικού Προγράμματος του Ταμείου Συνοχής. 
  4. Μέρους του Συνολικού Προγράμματος για το Περιβάλλον. (ΕΠΠΕΡΑΑ) 
  5. Πόρους από Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ειδικά Προγράμματα.

    Στο ΠΕΠ 2000-2006 ό βασικός μας στόχος και το λεγόμενο ‘motto’ (motivation) ήγουν : ρητό, γνωμικό, απόφθεγμα, έμβλημα, σύνθημα,  ήταν ουσιαστικά η ‘’Συμπλήρωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών’’ των νησιών μας.            

   Στο  ΠΕΠ 2007-2013,  ‘’Νησιά Τεχνολογικής Έντασης’’  (ασχολίαστο, η μάλλον οφειλώ λόγω

   Στο ΠΕΠ 2014-20,  μιας και έχουμε πλέον αντιληφθεί το διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας της  χώρας  μας,  στην οποία έχουμε πλέον γίνει ‘Μεταπτυχιακοί Αστοί’ και ειδικότερα στην περιοχή μας , η οικονομική δραστηριότητα κυριαρχείται απόλυτα από τον τουρισμό και το εμπόριο σε ποσοστό 51,4% της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής.

   Το σύνθημα μας , ήγουν το motto μας προτείνω να είναι,                                                        Νότιο Αιγαίο: ‘’Νησιά με σπάνια φύση, βαθύ πολιτισμό, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας & ποιοτικό τουρισμό’’

  Παρεμπιπτόντως οι άλλοι σημαντικοί κλάδοι της δραστηριότητας είναι,  η δημόσια διοίκηση συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας (15,7%) και η διαχείριση ακινήτων (11,4%).

 Ο πρωτογενής τομέας στην Περιφέρειά μας φθάνει μόλις στο (2,5%) όσο και ο δευτερογενής τομέας (9,2% συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) και συμμετέχουν με μικρά ποσοστά (ΕΛΣΤΑΤ με βάση στοιχεία για το έτος 2011).

Η τρίτη λοιπόν παράμετρος του  motto 2014-20 (φύση, πολιτισμός ,διατροφή, τουρισμός),   ‘διατροφή’  , με ασχολούμενους 2,5% του ενεργού πληθυσμού της περιοχής μας,    πάσχει.

Για να καταστεί λοιπόν η διατροφή ουσιαστική και θεμελιακή παράμετρος  στο Νότιο Αιγαίο ώστε να επηρεάζει δραστικά και αποτελεσματικά το αναπτυξιακό μοντέλο του 2014-20,   οι ασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση απαιτείται όχι να διπλασιαστούν αλλά να πολλαπλασιαστούν.

Χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη του θα υπάρξουν με την εκχώρηση του 1/3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στις 13 Αιρετές Περιφέρειες.

       Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) 2014-20 έχει τεθεί σε διαβούλευση από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν και απεστάλη προς όλους  του   εμπλεκόμενους στο αγροδιατροφικό τομέα της περιφέρειας μας.

      Η συνδιάρθρωση όλων των προσφερόμενων χρηματοδοτικών μέσων της νέας προγραμματικής περιόδου σε αναπτυξιακό στόχο πού να στόχευε στην αξιοποίηση των παραμέτρων   φύση, πολιτισμός ,διατροφή, τουρισμός εκτιμώ ότι αποτελεί ρεαλιστική και προσθετική αξία στο συνολικό μοντέλο ανάπτυξης του Νοτίου Αιγαίου.-

                                                                             Ρόδος, 13 ΙΟΥΝ 2014

                                                                   Αντώνης Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

                                                                    Αντιπεριφερειάρχης ΑΟΚ&Α

image_print