Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κ. Χ. Κόκκινος, είχε νέα συνάντηση χθες στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για πρόσθετη ενημέρωσή του σχετικά με τις νέες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Ενημερώθηκε από τους αρμόδιους αναφορικά με το πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο προέρχεται από την συνένωση τριών προηγούμενων προγραμμάτων/πρωτοβουλιών και αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

image_print