Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

Σήμανση και Ένταξη Δωδεκανησιακών Προϊόντων

στο δίκτυο ‘‘Aegean Cuisine’’

 

Με αφορμή το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων, μετά την πρώτη φάση διερεύνησης της βούλησης τους, για σήμανση των προϊόντων τους ως προτεινόμενα προϊόντα (suggested products) και ένταξη τους στο Δίκτυο Aegean Cuisine, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνουν εκ νέου τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανάδειξης της γαστρονομικής παράδοσης των νησιών μας, της στήριξης της τοπικής παραγωγής και της ανάπτυξης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων με έμφαση στα τρόφιμα και ποτά.

Η πρωτοβουλία Aegean Cuisine σκοπό έχει την αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινο-γαστρονομίας, προς όφελος της ανάδειξης και προβολής των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, αλλά και της δημιουργίας και προώθησης του θεματικού τουρισμού των νησιών μας.

Η σήμανση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, μέσα από μια διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύει όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ιστορία που αυτά περικλείουν και τη σύνδεσή τους με την τοπική παράδοση αποτελεί το επόμενο βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου Aegean Cuisine.

Ειδικότερα,

Το αναγνωρισμένο Δίκτυο Aegean Cuisine, διευρύνεται με την σήμανση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, τροφίμων και ποτών, εντάσσοντας στις δράσεις του ακόμα μια σημαντική πρωτοβουλία. Από τις έως σήμερα δράσεις των δύο Φορέων έχει προκύψει ένας μακρύς κατάλογος με επιχειρήσεις που παράγουν ή/και μεταποιούν τοπικά προϊόντα σε ολόκληρο το Νομό Δωδεκανήσου και οι οποίες επιδεικνύουν εξωστρεφή δραστηριότητα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα και τη γαστρονομική παράδοση των Δωδεκανήσων και είναι τυποποιημένα ενώ αρκετά από αυτά διαθέτουν και πιστοποιήσεις.

Μέσω της σήμανσης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, ως προτεινόμενα προϊόντα Aegean Cuisine (suggested products), τα προϊόντα των επιχειρήσεων θα είναι αναγνωρίσιμα και ο καταναλωτής θα έχει σημείο αναφοράς, ώστε να μπορεί να επιλέξει ένα Δωδεκανησιακό προϊόν, το οποίο θα περικλείει μέσα του όχι μόνο τοπικές πρώτες ύλες αλλά και τέχνη, παράδοση και μεράκι!

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να ενταχθεί ένα Δωδεκανησιακό προϊόν στο Δίκτυο Aegean Cuisine θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο.
  2. Η μονάδα παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης του προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στα Δωδεκάνησα.
  3. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από τα Δωδεκάνησα ή, από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
  4. Θα πρέπει τα προϊόντα να παράγονται με βάση παραδοσιακές συνταγές της Δωδεκανήσου, ή με καινοτόμες συνταγές αρκεί να αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες.
  5. Θα πρέπει να διατίθενται και να είναι σε ισχύ όλες οι νόμιμες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις της επιχείρησης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

Στο δίκτυο Aegean Cuisine εντάσσονται αυτόματα και αυτοδικαίως όσα προϊόντα είναι χαρακτηρισμένα ως Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ: Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη στο δίκτυο για όσα από τα προϊόντα παραγωγής της κρίνει ότι διαθέτουν τις ανάλογες προδιαγραφές.
  • ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ‘’Aegean Cuisine’’Η ένταξη στο δίκτυο και η χρήση του ειδικού σήματος θα αφορά μόνο σε όσα από τα προϊόντα του κάθε παραγωγού αξιολογηθούν θετικά και δεν θα επιτρέπεται η χρήση και τοποθέτηση του ειδικού σήματος σε προϊόντα που δεν έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση που εντοπισθεί χρήση του σήματος σε μη αξιολογημένα προϊόντα του ίδιου παραγωγού, διαγράφονται όλα τα προϊόντα του από το Μητρώο Δωδεκανησιακών προϊόντων.
  • ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Το σήμα θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα δεν αλλάζει η σύσταση του προϊόντος. Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στη σύσταση του προϊόντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αξιολόγηση και ένταξη προϊόντων στο δίκτυο Aegean Cuisine, συμπληρώστε και αποστείλετε τη φόρμα ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο email: info@detap.gr. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη φάση δεν θα υποβάλλουν ξανά.

Στη νέα αυτή φάση σύνταξης λίστας προϊόντων για σήμανση και ένταξη στο Δίκτυο Aegean Cuisine η προθεσμία υποβολής της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.ebed.gr και www.pnai.gov.gr  ή επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο τηλ. 2241044285 καθώς και με email στο info@detap.gr .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ