Την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία καταργήθηκαν από 1ης Οκτωβρίου 2015 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα πέντε πρώτα  νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, στην Σαντορίνη.

Η απόφαση του ΠΣ ήταν σχεδόν ομόφωνη (λευκό ψήφισε μόνο ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου Βαγγέλης Σιγάλας),  μετά από την λεπτομερή ενημέρωση του σώματος από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς της Περιφέρειας για το θέμα και έχουν σκοπό να προσβάλουν την ΚΥΑ η οποία καταδικάζει σε μαρασμό το Νότιο Αιγαίο, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η περιφερειακή αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποχρηματοδότησης του Νοτίου Αιγαίου από τους κοινοτικούς πόρους, με την μάχη της διεκδίκησης να έχει μεταφερθεί πλέον στις Βρυξέλλες.

Στο γενικότερο διεκδικητικό πλάνο της περιφερειακής αρχής εξάλλου, εντάσσεται και η ανάληψη της διοργάνωσης του συνεδρίου των νησιωτικών Περιφεριών της Ευρώπης (CRPM), το δεύτερο τρίμηνο του 2016 στη Ρόδο, με σκοπό να αναδείξει την έννοια της νησιωτικότητας. Την απόφαση διοργάνωσης του Συνεδρίου ενέκριναν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξαιρουμένης της Λαϊκής Συσπείρωσης που καταψήφισε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΚΕΚ Γ. Γεννημάτας και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα και Δράσεις Κατάρτισης στις Κυκλάδες» προϋπολογισμού ,00 ευρώ.

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναγνωρίζοντας το διαρκώς  αυξανόμενο πρόβλημα της ανεργίας, τις ανάγκες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των νησιών καθώς και σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης πολυάριθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης στο σύνολο σχεδόν των νησιών του νομού Κυκλάδων στο πλαίσιο προηγούμενων Π.Σ., παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην προώθηση της Δια Βίου Μάθησης ως κύριο μηχανισμό άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Για το λόγο αυτό , μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης θα γίνει η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης συνολικής διάρκειας ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα πραγματοποιηθούν στο Νομό Κυκλάδων στις θεματικές κατηγορίες: α) Οικονομία –Επιχειρηματικότητα β) Πρωτογενής Τομέας γ) Παραδοσιακά Επαγγέλματα δ) Απόκτηση Δεξιοτήτων ε) Αγωγή των Πολιτών στ) Περιβάλλον.  Το θέμα καταψήφισε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε το ΠΣ στην σημερινή συνεδρίαση ήταν η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την μεταφορά μαθητών.  Ζητείται από το ΥΠ.ΕΣ. να λάβει υπόψιν         τις ιδιαιτερότητες  των νησιωτικών περιοχών και να τροποποιηθεί η ΚΥΑ ως προς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς που θέτει, ούτως ώστε οι μαθητές των νησιών να έχουν ασφαλή, απρόσκοπτη και καθ’ ολοκληρίαν μετακίνηση από και προς τις σχολικές τους μονάδες.  Από την ψηφοφορία απείχε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ για το έργο «Έργα και ενέργειες Προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα». Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης, προστασίας και βελτίωσης της φυτικής παραγωγής,  η προστασία της βιοποικιλότητας και η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ο εμπλουτισμός της χλωρίδας με κτηνοτροφικά και μελισσοκομικά φυτά, η αναδάσωση και επαναφύτευση των πυρόπληκτων δασικών περιοχών με νέα είδη άμεσης αναγέννησης μετά από πυρκαγιά.