Να περάσει η Πρωτοβάθμια Υγεία στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, η πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης στην διαβούλευση του σ/ν του Υπουργείου Υγείας  

Να αποτελέσουν τα νησιά διακριτή Υγειονομική Περιφέρεια και να μην είναι μαζί με τον Πειραιά, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικότερου, ορθολογικότερου και ισχυρότερου συστήματος νησιωτικής δημόσιας υγείας

 

Την απόσπαση των νησιών από την ΥΠΕ Πειραιώς & Νήσων προκειμένου να αποτελέσει ο νησιωτικός χώρος μια διακριτή Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  προτείνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του σχεδίου  νόμου «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», η οποία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 18 Απριλίου.

Τεκμηριώνοντας την πρότασή του, η οποία, εφ’ όσον γίνει αποδεκτή και θεσμοθετηθεί, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή υπηρεσιών υγείας στα νησιά, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει ότι, χωρίς αμφιβολία, η παροχή ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης, αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή αγωνίας για τους κατοίκους των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, καθώς ό,τι θεωρείται δεδομένο για τις υγειονομικές δομές της ηπειρωτικής χώρας, δεν ισχύει το ίδιο και για τα νησιά. 

Δυστυχώς, η δημόσια υγεία στο Νότιο Αιγαίο «νοσεί», λόγω των χρόνιων και σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό και παρά τις εντατικές προσπάθειες των τελευταίων ετών, τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που οδήγησαν στην διαχείριση και αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων, εξακολουθούμε να έχουμε απόσταση να διανύσουμε. 

Ο κ. Χατζημάρκος επαναλαμβάνει την άποψη που πολλές φορές έχει διατυπώσει,  ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικότερου, ορθολογικότερου και ισχυρότερου συστήματος νησιωτικής πρωτοβάθμιας υγείας, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου.

 Η συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην στοχευμένη ενίσχυση του συστήματος υγείας στα νησιά, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται και να μην νοιώθουν οι νησιώτες πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Για το λόγο αυτό ο Περιφερειάρχης ζητά :

–        Την απόσπαση των νησιών από την ΥΠΕ Πειραιώς & Νήσων και να αποτελέσει ο νησιωτικός χώρος μια διακριτή Υγειονομική Περιφέρεια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αποκλειστικά τα ζητήματα των νησιών με τις ιδιαιτερότητες τους 

–        η διάρθρωση και η διοίκηση του συστήματος των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων, των Τοπικών Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων να περάσει στην  αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μαζί με το σχετικό προσωπικό και τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, μετά πρόταση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου».

Μετά από συζήτηση, έγινε ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα που έφερε η Περιφερειακή Αρχή. Απείχε της ψηφοφορίας η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» που πρόσκειται στο ΚΚΕ.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και αυξάνουν οι «συναγερμοί» από πολλά νησιά του Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την στελέχωση των δομών υγείας τους.

Η Κως, η Σύρος, η Πάρος, η Πάτμος και η Ρόδος είναι τα τελευταία μόνο νησιά, στα οποία ο δημόσιος διάλογος κατακλείστηκε από τοποθετήσεις που αφορούσαν στην υποστελέχωση των υγειονομικών δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου συμμεριζόμενο και εκφράζοντας την αγωνία όλων των νησιωτών για ένα ζήτημα που ήταν και παραμένει διαχρονικά πρώτο στην πολιτική του ατζέντα, αλλά και στο ενδιαφέρον και στην αγωνία των κατοίκων των νησιών, ενώνει την φωνή του με τις τοπικές κοινωνίες

και αποφασίζει:

  1. Να ζητήσει την άμεση στελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
  2. Να αιτηθεί την απόσπαση των νησιών από την ΥΠΕ Πειραιώς & Νήσων και να αποτελέσει ο νησιωτικός χώρος μια διακριτή Υγειονομική Περιφέρεια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αποκλειστικά τα ζητήματα των νησιών με τις ιδιαιτερότητες τους

Γ) Να ζητήσει, η διάρθρωση και η διοίκηση του συστήματος των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων, των Τοπικών Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων να περάσει στην  αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μαζί με το σχετικό προσωπικό και τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.