Στην υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αφαλάτωσης στο νησί της Ρω, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, αποδεικνύοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για τα μικρά, ακριτικά νησιά και τις ανάγκες τους. 
 
Το κόστος της φορητής μονάδας αφαλάτωσης που λύνει το πρόβλημα υδροδότησης της Ρω, ανέρχεται σε 67.639 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μέχρι σήμερα, η κάλυψη των αναγκών του νησιού με πόσιμο νερό, γίνεται με την μεταφορά νερού με υδροφόρο σκάφος.
 
Το εν λόγω αυτόματο σύστημα αφαλάτωσης «αντίστροφης ώσμωσης» είναι δυναμικότητας 20m3 ημερησίως. Η μονάδα είναι ενεργειακά αυτόνομη αφού καλύπτεται από φωτοβολταϊκό σύστημα, με δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας, ώστε να είναι κατά το δυνατόν οικονομική. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα θα έχει την δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού και σε συνθήκες αυξημένων αναγκών ή και να αποθηκεύσει νερό εφόσον χρειαστεί. 
 
Η ίδια τεχνολογία «αντίστροφης ώσμωσης» εφαρμόζεται ευρύτατα σήμερα για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό σε πολλά ελληνικά νησιά.