Για τα τεύχη δημοπράτησης για τη "Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Νάξου" πατήστε εδώ