Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου  "Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άνδρου" πατήστε εδώ