«Δυο παγκόσμιοι πόλεμοι δίδαξαν στην ανθρωπότητα την ανάγκη να επιδείξουμε σεβασμό στις διεθνείς σχέσεις για μερικά αν και ισχυρά ιδανικά. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης των Ηνωμένων Εθνών: ο σεβασμός της ειρήνης και των σχέσεων καλής γειτονίας, ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου και του Διεθνούς συστήματος δικαιοσύνης, ο σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε αυτό τον πλανήτη να έχει ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή.

Την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών γιορτάζεται η έναρξη ισχύος του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ, στις 24 Οκτωβρίου του 1945.

Σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη ηγούνται μιας διεθνούς συνεργασίας ζωτικής σημασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η απερήμωση. Υπάρχει, επίσης, και η πρόκληση των μη-μεταδιδόμενων ασθενειών – οι οποίες εμποδίζουν την μακρο-οικονομική ανάπτυξη και διατηρούν παγιδευμένους τους φτωχότερους ανθρώπους σε κατάσταση χρόνιας φτώχειας. Η παράνομη μετανάστευση δημιουργεί μια τεράστια πίεση για κάποιες χώρες – όπως και για την Ελλάδα – ενώ συγχρόνως προκύπτει – ή και επιδεινώνεται – από απουσία ανάπτυξης σε χώρες προέλευσης, φτώχεια και πολέμους. Υπάρχει επίσης η κρίσιμη συνεισφορά των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια συνεισφορά η οποία μπορεί να ενισχυθεί με μια ισχυρότερη εντολή για την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες.

Ο ετήσιος διεθνής εορτασμός κράτη-μέλη του Ο.Η.Ε., προσφέρει την ευκαιρία στους λαούς της γης να πληροφορηθούν για τις δραστηριότητες του οργανισμού που στοχεύουν σε παγκόσμιες συμφωνίες αφοπλισμού, σε ειρηνευτικές αποστολές, στην προστασία των μειονοτήτων, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας. Η Ελλάδα υποστηρίζει θερμά το έργο του Ο.Η.Ε., ως θεματοφύλακα τις διεθνούς έννομης τάξης και συμμετέχει δραστήρια και με ευαισθησία σε όλους τους τομείς».

image_print