Μετά την πρώτη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στις 2 Μαρτίου 2015, η οποία άνοιξε τον δρόμο ουσιαστικής και καταλυτικής παρέμβασης της  δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, στην προσπάθεια επίλυσης του φλέγοντος προβλήματος της στελέχωσης των δομών υγείας στα μικρά νησιά του Αιγαίου, μέσω παροχής κινήτρων σε επικουρικούς γιατρούς,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  συμπλήρωσε την αρχική της παρέμβαση με απόφαση που αφορά και αγροτικούς γιατρούς. 
Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου 2015, αποφάσισε την παροχή κινήτρων οικονομικού χαρακτήρα με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, σε εξήντα (60) επικουρικούς γιατρούς που θα υπηρετήσουν στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την απόφασή του να παρέχει σε αυτούς πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε μηναία βάση, για το σύνολο της τριετούς θητείας.
Η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υιοθετήθηκε άμεσα από τον Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος συμπεριλαμβάνει στις επικείμενες προκηρύξεις   για την κάλυψη κενών θέσεων επικουρικών γιατρών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την οικονομική αποζημίωση που το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε.  
Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  στις 23 Μαΐου 2015 στο Καστελλόριζο, ελήφθη απόφαση  τα ίδια κίνητρα  να δοθούν και σε 16 αγροτικούς γιατρούς, προκειμένου να καλυφθεί ο αριθμός των εξήντα (60)  συνολικά ιατρικών θέσεων , τις οποίες  επιδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της.  
 
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και στερεότυπα περί αρμοδιοτήτων, κατόρθωσε να βάλει τα νησιά του Αιγαίου στον χάρτη της υγείας,  αποδεικνύοντας ότι όπου υπάρχει πραγματική βούληση και ευελιξία σκέψης, μπορούν να υπάρξουν και λύσεις.
 
Την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, όχι μόνο υιοθέτησε άμεσα το Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνοντας τα κίνητρα στις προκηρύξεις κάλυψης των κενών θέσεων με επικουρικούς γιατρούς, αλλά ακολουθούν και άλλες περιφέρεις της χώρας  που  κάνουν το ίδιο.
 
Από την επιτυχία της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα εξαρτηθεί το επόμενο βήμα της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, που είναι η απόκτηση ουσιαστικού θεσμικού ρόλου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης.