ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                     

Tαχ.Δ/νση               : Ιερού Λόχου 4

Ταχ. Κωδ. / Πόλη     : 85131–Ρόδος

Πληροφορίες           : Παπαϊωάννου Ι.

Tηλέφωνο                : 22413-63167

FAX                          : 22413-63139

e-mail                       : i.papaioannou@rho.pnai.gov.gr

 

        

 

 

          Ρόδος      21 / 11 / 2017

          Αριθ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 4400

                             

 

         

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια των εργασιών της μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης Επαρχιακής  οδού Λίνδου- Κατταβιά» έχουν συνταχθεί: α) Κτηματογραφικό Διάγραμμα της Επαρχιακής Οδού από διακλάδωση της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου έως Κατταβιά και β) Κτηματογραφικός Πίνακας των Κτηματολογικών Μερίδων που έχουν πρόσωπο στην προαναφερόμενη Επαρχιακή Οδό. Αναλυτικοί Κτηματογραφικοί Πίνακες και Κτηματογραφικά Διαγράμματα έχουν αναρτηθεί, ανά Κτηματική Περιοχή, στις Δημοτικές Κοινότητες Ασκληπειού, Καλάθου, Λάρδου, και Λίνδου και στις Τοπικές Κοινότητες Γενναδίου, Κατταβιάς, Λαχανιάς και Πυλώνας του Δήμου Ρόδου.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι αναρτημένα για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα ανάρτησης τους, δύναται να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Ιερού Λόχου 4 Τ.Κ. 85131 Ρόδος, Fax: 2241363139, e-mail: gramm.techdod@pnai.gov.gr 

 

 

        

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Ε.

 

 

ΜΑΡΙΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

image_print