Μελέτη και ΤΕΥΔ έργου « Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στον Πάγο ν. Σύρου» προϋπολογισμού 400.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

Μελέτη , ΤΕΥΔ

image_print