Μελέτη και ΤΕΥΔ έργου «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Βάρη ν. Σύρου» προϋπολογισμού 350.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μελέτη , ΤΕΥΔ

image_print