Μελέτη για την διευθέτηση του ρέματος Βασιλειανού στ’ Απόλλωνα Ρόδου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα νησιά ευθύνης της, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την σύμβαση ανάθεσης στον ανάδοχο της εκπόνησης μελέτης για την «Διευθέτηση ρέματος Βασιλειανού Τοπικής Κοινότητας Απολλώνων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίησηυπάρχουσας μελέτης διευθέτησης τμήματος του ρέματος Απολλώνων Ρόδου, ώστε αφενός να διοχετεύεται με ασφάλεια η απορροή της λεκάνης απορροής, αφετέρου να μελετηθούν οι κατάλληλοι οχετοί προκειμένου η διέλευση των κοινοτικών οδών πάνω από την κοίτη να γίνεται επίσης με ασφάλεια.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται 36.097,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της.