Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακίνητου για την στέγαση υπηρεσιών του κέντρου εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης Νάξου (ΚΕΣΥ Νάξου)

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακίνητου για την στέγαση υπηρεσιών του κέντρου εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης Νάξου (ΚΕΣΥ Νάξου)