ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΞΟΥ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΝΑΞΟΥ)  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
/ckfinder/userfiles/files/%ce%a8%ce%9c2%ce%a77%ce%9b%ce%9e-%ce%a1%ce%9c%ce%a4%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7.pdf

/ckfinder/userfiles/files/%ce%a954%ce%937%ce%9b%ce%9e-3%ce%97%ce%97%20%ce%a0%ce%94.pdf