Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Υπηρεσιών ΔΙΑΠ, Δ/νση περιβάλλοντος, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

Μειοδοτική δημοπρασία/ckfinder/userfiles/files/%ce%a0%20%ce%94%20_%20%ce%a8%ce%a9%ce%a7%ce%977%ce%9b%ce%9e-%ce%9d%ce%933.pdf μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Υπηρεσιών ΔΙΑΠ, Δ/νση περιβάλλοντος, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας