Αναγνωρίζοντας το ανεκτίμητο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την παράταση της χρηματοδότησης  της λειτουργίας  του Κέντρου, μέχρι και τις 31/12/2020, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με το ποσό  των 567.000 ευρώ.   

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία “Ελπίδα”», με την οποία παρατείνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου. Με την απόφαση του Περιφερειάρχη, για πρώτη φορά στην ιστορία του Κέντρου, εξασφαλίζεται για μια τετραετία (2017 – 2020) η πλήρης χρηματοδότηση του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχει στα παιδιά που φιλοξενεί,  συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς τους, απαλλάσσοντας τους υπευθύνους αλλά και τις οικογένειες  των παιδιών από το άγχος της βιωσιμότητας της δομής. 

Το Κέντρο «Ελπίδα» της Ρόδου, η κοινωνική συνεισφορά του οποίου είναι αναγνωρισμένη, φιλοξενεί σήμερα 21 παιδιά με νοητική στέρηση και Σύνδρομο Down.  Οι υπηρεσίες που παρέχει  είναι:

ü  Μεταφορά των παιδιών από και προς το Κέντρο, με δικό του μεταφορικό μέσο

ü  Διαμονή και διατροφή(τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00πμ έως τις 3:00 μμ)

ü  Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (φυσικοθεραπείες  και άλλα)

ü  Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης

ü  Εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

ü  Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους

ü  Συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου δήλωσε πως  βασικό μέλημα και στόχος της περιφερειακής αρχής  είναι η στήριξη, με κάθε τρόπο των κοινωνικών δομών, προκειμένου αυτές να συνεχίσουν το πολύτιμο κοινωνικό έργο τους, παρά  τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν  από την πολυετή οικονομική κρίση.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 567.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.    

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 25/04/2017 και ως ημερομηνία λήξης η 31/12/2020. 

image_print