ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Γ.Μαύρου 2 – 85100 Ρόδος

 Πληροφορίες: Δ. Χατζηπλής

 

 

                       

                  Ρόδος   6  Μαρτίου  2012

                       

                  Αριθ. πρωτ :1124

         

 

 

  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 Μέχρι  30 Ιουνίου 2012 η δυνατότητα ένταξης σε εξαίρεση από κατεδάφιση

αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτισμάτων

 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται  ότι : σύμφωνα με την αριθμ. 339/2//3.1.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 53/Β/2012) οι  κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να εξαιρέσουν από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτηνοτροφικά κτίσματα της εκμετάλλευσής τους, μπορούν να καταθέσουν μέχρι  30.6.2012 αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ότι τα κτίσματα αυτά αναγέρθηκαν  πριν την 20.3.2003.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241055922 και 55921, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281079441 καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  του Νοτίου Αιγαίου.

   

                                                                                       Ε.Π.

                                                                            Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                   ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ