Στην προέγκριση υπογραφής σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται, ειδικότερα για την προμήθεια:

Δύο (2) κεντρικών σταθμών παρακολούθησης και δεκαέξι (16) μόνιτορ ΜΕΘ-ΜΕΠΕ, προϋπολογισμού 279.770,00 ευρώ

Πέντε (5) αναπνευστήρων ΜΕΘ και έξι (6) μόνιτορ φορητών τεσσάρων καναλιών, προϋπολογισμού 94.915,00 ευρώ

Υπερηχογράφου καρδιολογικού, προϋπολογισμού 41.528,00 ευρώ

Πολυκαταγραφικού συστήματος ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων και πολυκάναλου τροχήλατου ηλεκτροκαρδιογράφου, προϋπολογισμού 44.438,00 ευρώ.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

Η διαδικασία προμήθειας και παράδοσης των ειδών στο Νοσοκομείο της Ρόδου πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου οι δαπάνες να καταστούν επιλέξιμες εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31/12/2015.

 

image_print