Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε χθες, Δευτέρα, στην Ερμούπολη της Σύρου, ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για το έργο «Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και Κω και εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας» προϋπολογισμού 499.750,00 €.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η περιβαλλοντική προστασία των νησιών της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι δράσεις που προβλέπονται, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. και τον Δήμο Ρόδου. Μετά την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η υλοποίησή τους  πρόκειται να ξεκινήσει  αμέσως μετά την υπογραφή της.

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, διάρκειας 5 μηνών, η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για την υλοποίηση του έργου – αντικειμένου της Σύμβασης μέχρι του ποσού 499.750,00 € για το έτος 2018, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου έτους 2018. Επίσης,  αναλαμβάνει να διαθέσει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ αναλαμβάνει να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει στην διάθεσή της.

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει να διαθέσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. την οποία χρηματοδοτεί και υποστηρίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όπως καθαρισμούς (πρανών των ασφάλτινων και μη οδοστρωμάτων, φρεατίων, πάρκων, νησίδων κτλ), κλαδεύσεις δέντρων εντός των αστικών περιοχών, στο εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο.  Τα περισσότερα από τα οχήματα και ιδιαιτέρως αυτά με τη μεγάλη χωρητικότητα νερού χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες, όπως ποτίσματα δενδρυλλίων, πληρώσεις δεξαμενών, καθαρισμούς δρόμων κλπ.

 

 

image_print