Το ποσό των 3,17 εκ. ευρώ για δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στον Δήμο Ρόδου,  διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».  Η μεγαλύτερη αστική περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  η πόλη της Ρόδου, έχει πλέον στην διάθεση της ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει απαραίτητες παρεμβάσεις,  με σκοπό την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου, την βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,  Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο “Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου” συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 3.175.426 ευρώ, για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

·         Δήμο Ρόδου

·         Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν έχουν στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος διαβίωσης των κατοίκων της πόλης της Ρόδου. Μέσω αυτών, επιδιώκεται η βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη, η περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάκτηση του οικιστικού ιστού, η αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, η προστασία των ελεύθερων χώρων, ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες περιοχές και στις περιοχές λαϊκής κατοικίας κλπ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των 3.175.426 ευρώ, ενδεικτικά κατανέμεται ως εξής:

·         Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 2.750.000 ευρώ

·         Υποδομές για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού, 225.426 ευρώ

·         Ποδηλατοδρόμια και μονοπάτια, 200.000 ευρώ

Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

·         αναπλάσεις περιοχών

·         διαμόρφωση δημόσιων/κοινόχρηστων χώρων και ενίσχυση πρασίνου, με έμφαση στη βιοκλιματική αναβάθμιση του αστικού χώρου

·         εκσυγχρονισμός δικτύων υποδομής

·         δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης

·         ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων εντός του αστικού ιστού

·         ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης πολιτών καθώς και ανακαίνιση διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στις λειτουργίες του αστικού κέντρου

·         εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης πολιτών

·         επέκταση των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων

·         εφαρμογή σε μικρή κλίμακα συστημάτων μεταφοράς καθαρής τεχνολογίας

·         δημιουργία/βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας των ΑμεΑ (πεζοδρόμια, ράμπες πρόσβασης, θέσεις στάθμευσης) κλπ

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων  είναι η 1η/02/2018 και  ημερομηνία λήξης η 31/12/2018.

 

 

image_print