Το γήπεδο ποδοσφαίρου του Έμπωνα συμπεριελήφθη και αυτό στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών, ένα πρόγραμμα που “έχτισε” η Περιφέρεια για όλα τα νησιά της, με στόχο να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις όπου αθλείται η νεολαία, σε συνεργασία με τους δήμους,  στους οποίους ανήκουν οι εγκαταστάσεις αυτές.

Το γήπεδο επενδύεται με συνθετικό χλοοτάπητα και έτσι ικανοποιείται  το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για αναβάθμιση του  χώρου άθλησης.  Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, έναντι του συνολικού ποσού των € 176.629,58. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο «Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνα» χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, με την οποία ο Δήμος εκχώρησε στην Περιφέρεια την υλοποίηση του έργου.

Τo έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι και ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου του Έμπωνα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας, μαζί με 15 ακόμα γήπεδα σε νησιά της, όπου πρόκειται να γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις για τον ηλεκτροφωτισμό τους.