Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση των έργων συντήρησης των Εθνικών Οδών  Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο,  μια ακόμη μεγάλη παρέμβαση, με στόχο την ασφάλεια του οδικού δικτύου, εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης.

Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο», ύψους 293.999,99 €, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο που θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του οδικού άξονα.

Το εν λόγω έργο, περιλαμβάνεται στο ολοκληρωμένο πλάνο που έχει καταρτίσει η Περιφερειακή Αρχή και που για πρώτη φορά υλοποιείται σε τέτοιο εύρος στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις κλίμακας, που στόχο έχουν να αναμορφώσουν πλήρως το οδικό δίκτυο των νησιών, από πλευράς προδιαγραφών ασφαλείας κα λειτουργικότητας, για την μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται παρεμβάσεις επί της Ε.Ο. Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο, συνολικού μήκους 11 χλμ, οι οποίες επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στο τμήμα της οδού που δέχεται το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φορτίο και συγκεκριμένα, από την διασταύρωση με την ΕΟ Ρόδου – Λίνδου, έως την διασταύρωση με την επαρχιακό οδό Κρεμαστή – Μαριτσά, έως το τμήμα της οδού όπου ξεκινάει η μεσαία διαχωριστική νησίδα.  Οι παρεμβάσεις αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της τοποθέτησης νέων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, δηλαδή, μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας αλλά και τεχνικών έργων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και στην συντήρηση επιλεγμένων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.