Συνάντηση εργασίας, υπό τον κ. Γιάννη Μαχαιρίδη και με τη συμμετοχή των αντιπεριφερειαρχών και των επιστημονικών συνεργατών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Ρόδο.

Βασικό αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι προτάσεις της περιφερειακής αρχής εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου – σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στον «Καλλικράτη», με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της νησιωτικής μας Περιφέρειας. Οι προτάσεις θα υποβληθούν έγκαιρα, πριν τη ψήφιση του νόμου για το «επιτελικό κράτος».

Συμφωνήθηκε επίσης να υποβληθεί το αίτημα, η ευθύνη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ να περιέλθει στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδων εργασίας προκειμένου να υποστηριχθούν τα μικρά σφαγεία, τα τυροκομεία και τα οινοποιεία των νησιών της Περιφέρειας, με σκοπό οι υποδομές τους να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Τέλος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, με το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, θα εκπονηθούν μελέτες με αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αντοχών κάθε νησιού να χωροθετηθούν μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υδατοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικά πάρκα κλπ, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον του νησιωτικού μας χώρου.

 

image_print