Με τη συμμετοχή  150 συνέδρων από 60 Φορείς Πρόληψης της Ελλάδας και της Κύπρου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης "ΣυμΠλέοντας ξαναχτίζουμε κοινότητες", που πραγματοποιήθηκε από 18-21 Οκτωβρίου 2017 στη Σύρο .

Την 11η Πανελλήνια Συνάντηση διοργάνωσε το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ".

Οι εργασίες της συνάντησης, επικεντρωμένες σε πνεύμα κριτικού αναστοχασμού, βασισμένου στην ανταλλαγή γνώσεων και επιστημονικών παραδειγμάτων, οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα  αναφορικά με την ανάδειξη και επιστημονική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων πρόληψης και την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των δράσεων αυτών, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες εξέλιξης και μεταβολής, ιδιαίτερα σήμερα σε  περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης .