Με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύψους  0,6 εκατ. €, προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας

 

 

Με σκοπό την απόκτηση, επικαιροποίηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων, την  απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

 

Ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχονται σε 592.190,00 ευρώ, με δικαιούχο το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων από επικαιροποίησης ή/και διεύρυνσης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, ηλικίας 29 – 64 ετών, καθώς και δράσεων για την  απόκτηση σχετικής πιστοποίησης  και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά προβλέπεται ωφελούμενοι της Πράξης να είναι 115 άνεργοι από τα Δωδεκάνησα και 95 από τις Κυκλάδες. Στόχος του έργου είναι να προετοιμαστούν 210 ωφελούμενοι ώστε να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τεμέα του τουρισμού, της εστίασης, της αγροδιατροφής καθώς και με το πράσινο marketing.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών θεωρίας και 150 ωρών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής παρέμβασης, αφορούν τις εξής ειδικότητες:

 

  • Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Γαστρονομικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)
  • Περιπατητικός τουρισμός και Οικοτουρισμός
  • Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας
  • Τεχνίτης Πράσινου Μάρκετινγκ/ Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
  • Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
  • Τεχνικές δεξιότητες ζωικής παραγωγής και διαχείρισης γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Τεχνικός μελισσουργίας
  • Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου

 

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2021 και λήξης 31/12/2023.

 

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print