Με σκοπό την αξιοποίηση του βιότοπου ρεματιάς Ψίνθου, με την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης και διατήρησης του φυσικού τοπίου, της χλωρίδας και της πανίδας της, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου “Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” με προϋπολογισμό 327.000 ευρώ.

Παράλληλα με τις δράσεις ανάδειξης και διατήρησης του βιότοπου, στο έργο περιλαμβάνεται  και η διαμόρφωση ανοιχτών χώρων προσέλκυσης των επισκεπτών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού.

Προβλέπεται η βελτίωση της εικόνας της ρεματιάς Ψίνθου – στενόμακρης κοιλάδας μήκους περίπου 500 μέτρων – με ήπιας μορφής διαμορφώσεις σε τέσσερα τμήματα της και με ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στον ήδη διαμορφωμένο βιότοπό της.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν νέα πλακόστρωση, διαπλάτυνση και δημιουργία καθιστικών στον διάδρομο περιπάτου, την δημιουργία ξύλινης πέργκολας, κατασκευή ξύλινης γέφυρας και την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων προβολής του χώρου προς προστασία και ανάδειξη.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 30/06/2021.

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 327.000 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.