Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ύψους 2,4 εκ. € η διευθέτηση του χειμάρρου Μπρασιανού ποταμού (Πλατύ) στ’ Αφάντου

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ρόδου, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

 

Στην έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο της διευθέτησης τμήματος ρέματος «Μπρασιανός» (Πλατύς) στη Δημοτική Ενότητα Αφάντου, σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου για την περιοχή,  προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος του κεντρικού κορμού του χειμάρρου Μπρασιανού ποταμού (Πλατύ), από τη θέση συμβολής των δύο παραρεμάτων με αυτόν, μέχρι τη διασταύρωσή του με τη νέα Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου, με σκοπό την αποτροπή υπερχειλίσεων και την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, η καταστροφική πλημμύρα του Ιανουαρίου 2011 στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Αφάντου, όπως και οι πλημμύρες του Νοεμβρίου 2013, ανέδειξαν τα προβλήματα που αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από τον χείμαρρο του Μπρασιανού ποταμού. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων υδάτων που κατέκλυσαν τις λεκάνες απορροής του και της κάκιστης κατάστασης της κοίτης του βασικού χειμάρρου και των παραχειμάρρων του, υπήρξαν υπερχειλίσεις σε πολλές θέσεις τους, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κατακλύσουν την επαρχιακή οδό εισόδου προς τον οικισμό Αφάντου και το σύνολο των ιδιοκτησιών δυτικά της Ε/Ο Ρόδου – Λίνδου. Στην πορεία τους τα νερά κατέστρεψαν αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους, το νεκροταφείο Αφάντου και πολλές περιουσίες.

Η Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει χωματουργικά, τεχνικά έργα και λοιπές κατασκευές από σκυρόδεμα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση και ασφάλεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.400.640,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ρόδου.