Η βούληση  της Περιφερειακής αρχής, να συμβάλει καθοριστικά προκειμένου το πάρκο του Ροδινιού, ένας κατ' εξοχήν εμβληματικός τόπος, συνδεδεμένος με τη χρυσή εποχή του νησιού της Ρόδου, να εξωραϊστεί , να αναβιώσει και να ανακτήσει την αίγλη του παρελθόντος, μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησης, μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων προστασίας και αποκατάστασης, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

    Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» το έργο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου «Ροδίνι», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ,00 ευρώ.

    Από το ξεκίνημα της θητείας της, η Περιφερειακή αρχή έθεσε ως στόχο το τέλος της παρακμής και της εγκατάλειψης, ενός από τα ωραιότερα «τοπόσημα» του νησιού, ασκώντας πιέσεις στον Δήμο Ρόδου για την κατάθεση των μελετών που θα επέτρεπαν την χρηματοδότηση των έργων ανάπλασης αυτού του εξαιρετικού χώρου. Σήμερα, μετά την κατάθεση από τον Δήμο Ρόδου των σχετικών μελετών, κατέστη δυνατή από τον Περιφερειάρχη η υπογραφή της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης των έργων.

    Στόχος της Περιφερειακής αρχής είναι,  ένας τόπος αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τις αναμνήσεις που Ροδίτες και επισκέπτες της Ρόδου, “κουβαλούν” από τις πιο όμορφες εποχές του νησιού, τότε που το Ροδίνι βρισκόταν στο επίκεντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας,  να γίνει ξανά κομμάτι της καθημερινότητας της ζωής της πόλης.

    Το έργο αφορά στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του πάρκου του Ροδινού, το οποίο έχει κηρυχθεί ως χώρος χρήζων ειδικής προστασίας, καθόσον αποτελεί, από αισθητικής και ιστορικής απόψεως, τοπίο ιδιαίτερης σημασίας. Η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του πάρκου, αποτελούσε στην αρχαιότητα τμήμα της ροδιακής νεκρόπολης, αλλά ταυτόχρονα, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ήταν χώρος περιπάτου και αναψυχής, λειτουργία η οποία έχει διατηρηθεί έως σήμερα. 

Η προστασία και ανάδειξη θα επιτευχθεί με περιορισμένες και ήπιες παρεμβάσεις, προκειμένου να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χαρακτήρας του πάρκου.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες, που θα εξωραΐσουν και θα αναδείξουν το φυσικό κάλλος του πάρκου:

    _        Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης και περιπάτου

    _        Καθαρισμός μονοπατιών και διαμόρφωση της επιφάνειάς τους

    _        Επένδυση των τοίχων με λιθοδομή από πωρόλιθο

    _        Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λιθόκτιστων κλιμάκων του πάρκου

    _        Επισκευή των σκαλοπατιών με προσθήκη δόμων πωρόλιθου

    _        Αποκατάσταση και συμπλήρωση των καθιστικών, των λιθόκτιστων τοιχίσκων και των λίθινων οριοδεικτών

    _        Καθαρισμός και αποκατάσταση φρεατίων του πάρκου

    _        Αντικατάσταση και συμπλήρωση των ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος των διαδρόμων του πάρκου και της γέφυρας

    _        Συντήρηση και επισκευή γεφυρών

    _        Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και αστικού εξοπλισμού κ.ά.

 

    Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των λιμνών από φερτά υλικά  κλπ,  ο καθαρισμός των μονοπατιών  και η ανάδειξη του πρασίνου εντός του πάρκου.  Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με τα χέρια όπου αυτό απαιτείται.

     Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 16/02/2018 και λήξης η 01/07/2019.

    Το έργο, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ,00 ευρώ,  εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι στα σχέδια του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου δεν είναι μόνο η ανάπλαση του Ροδινιού, ώστε να εξαλειφθούν οι εικόνες της παρακμής. Βασικός στόχος παραμένει η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα του πάρκου, καθώς και η διαρκής, καθημερινή συντήρησή του, προκειμένου να μην οδηγηθεί για μια ακόμη φορά στην φθορά και την εγκατάλειψη.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Από το ξεκίνημα της θητείας μας, πιέζαμε ώστε να μας έρθουν μελέτες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την ανάπλαση του σπουδαίου αυτού χώρου και επιτέλους σήμερα, μετά την κατάθεση από τον Δήμο Ρόδου των σχετικών μελετών, μπορέσαμε και να υπογράψουμε την χρηματοδότηση. Ελπίζω πραγματικά να ανατραπεί επιτέλους η νοοτροπία που θέλει όλα όσα μας συνδέουν με ένα πετυχημένο παρελθόν να εγκαταλείπονται στην τύχη τους.

Είμαστε εδώ για αυτή την μάχη και θα συνεχίσουμε να την δίνουμε, γιατί το χρωστάμε στις προηγούμενες, στις σημερινές αλλά και στις επόμενες γενιές.

    Όταν συνειδητοποιούμε πόσο νοικοκυριό χρειάζεται ακόμα, τότε θα έπρεπε να είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, πολύ πιο εύκολο να εγκαταλειφθεί και η πολιτική της “τζάμπα λεζάντας”.

    Χρειάζεται ακόμα δρόμος …»