Την ανάδειξη, συντήρηση και προστασία ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία του νησιού της Ρόδου και ολόκληρου του Νοτίου Αιγαίου, από τα πλέον επισκέψιμα τουριστικά αξιοθέατα που ετησίως δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών, δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου», με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» που   συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ.

Με την εν λόγω απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ένα ακόμη σημαντικό έργο Πολιτισμού στα νησιά του Νότιο Αιγαίου, υλοποιείται από ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας.

Το έργο αφορά στην ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Φιλερήμου της Ρόδου, ο οποίος αποτελεί ένα προστατευόμενο σύνολο φυσικού κάλλους και ιστορικών μνημείων που περιλαμβάνει ερείπια Βυζαντινού κάστρου με προσθήκες της Ιπποτοκρατίας και της Ιταλοκρατίας, μεσαιωνικό ναό, ιταλικό μοναστήρι, αρχαία και παλαιοχριστιανικά κτιριακά λείψανα και τον βυζαντινό ναό του Αγίου Γεώργιου του «Χωστού». Για την ανάδειξη του χώρου προβλέπονται εργασίες συντήρησης του τείχους και αποκατάστασης των κτισμάτων,

του Βυζαντινού Κάστρου (απαρτίζεται από τρεις πύργους και νεότερο κτίσμα), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για περιοδικές εκθέσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων, καθώς και εργασίες συντήρησης σωζόμενης τοιχογραφίας στο νεότερο κτίσμα του βυζαντινού κάστρου. Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες συντήρησης του βυζαντινού ναού Αγίου Γεώργιου του «Χωστού» καθώς και εργασίες επισκευής και αναδιοργάνωσης υφιστάμενων χώρων υγιεινής προκειμένου να περιληφθούν αποθηκευτικοί χώροι και χώροι υγιεινής για ΑμεΑ,  αντικατάσταση του ξύλινου περιπτέρου – εκδοτηρίου,  σήμανση θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση νησίδων πρασίνου,  συντήρηση μεταλλικής περίφραξης της Ιταλοκρατίας και αντικατάσταση νεότερου συρματοπλέγματος με νέο μεταλλικό κιγκλίδωμα,  αποψίλωση και εξυγίανση της υφιστάμενης βλάστησης, φυτεύσεις, φυτοφράκτες,  συντήρηση υφιστάμενων μονοπατιών, διορθωτικές επεμβάσεις στις αλέες, στα διαμορφωμένα σημεία θέασης – στάσης και στα πλατώματα, μικρής κλίμακας εργασίες συντήρησης και ανάκτησης λίθινων κατασκευών, τοιχίων και πεζουλιών της Ιταλικής περιόδου,  κατασκευή μονοπατιού για πρόσβαση αυτοκινήτων και ΑμεΑ, συντήρηση και επαναλειτουργία υφιστάμενων υποδομών – δίκτυα ομβρίων,  εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών (ηλεκτροδότηση, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, ύδρευση, άρδευση, κλιματισμός, θέρμανση, αποχέτευση, αναβάθμιση τηλεφωνικού δικτύου και εγκατάσταση δικτύου Internet, σύστημα ασφάλειας, τοποθέτηση αλεξικέραυνου, πυρόσβεση), καθώς και  φωτογραφική τεκμηρίωση, δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο, φυλλάδια Braille, πινακίδες ενημέρωσης κοινού, μακέτα αφής του χώρου για τυφλούς, σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακής εφαρμογής ενημέρωσης του κοινού.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2017 και ως ημερομηνία λήξης, η 31/12/2020